Hoofdsponsor: ING Bank / Hoofdsponsor jeugd: BBI Travel
Zondag 2 april 2017, aanvang 14.30 uur Be Quick 1887 - Quick'20 Hoofdsponsor:
Hoofdsponsor jeugd:

ALV Be Quick 1887 18.1.2017

Geplaatst op Vrijdag 20 Januari 2017 om 16:26 (316 keer bekeken)
Geschreven door: Martin Scholtens

Op 18 januari 2017 vond de najaars-ALV van Be Quick 1887 plaats in ons Clubhuis. Wel wat later dan gebruikelijk, want de eerste schaatsmarathon op natuurijs was deze winterochtend al verreden. Reden voor deze vertraging was gelegen in de overgang van het penningmeesterschap, wat rond de vaststelling van de jaarcijfers natuurlijk een ongelukkig moment is.

Voorzitter Richard Fluri kon zo’n 60 belangstellenden begroeten en refereerde aan zijn woorden eerder uitgesproken tijdens de Nieuwjaarsreceptie: onze vereniging heeft sportief een geweldig jaar achter de rug, met promotie van ons vlaggenschip naar de Derde Divisie en een Jeugdopleiding die van alle kanten lof krijgt toegezwaaid, een geslaagd Be Quick Open tennistoernooi, naast enkele initiatieven die het verenigingsleven opkrikken, zoals de nieuwe Vrijwilligerscommissie en het fenomeen Eten op de club.

Bestuurlijk was het werk in zijn eerste jaar veelomvattender geweest dan hij had verwacht, maar hij prees zich gelukkig met de steun van zijn bestuurscollega´s en enkele oudgedienden, die eerder met dit bijltje hadden gehakt. Zo laat het Bestuur zich bijstaan door een Senioren Convent voor niet-alledaagse vraagstukken. Als voorbeeld werd genoemd een suggestie om ouders van jeugdleden stemrecht te geven. Een vluchtige peiling tijdens de vergadering leverde evenveel voor- als tegenstanders op. Helaas moest ook worden stilgestaan bij vijf leden die ons zijn ontvallen.

Hoofdmoot vormde natuurlijk de verslaglegging over het afgelopen seizoen. De jaarrekening 2015/2016 werd verdedigd door de nieuwe penningmeester Johan Pijpker, die de credits daarvoor gaf aan zijn voorganger Bert Mak. De cijfers, die resulteerden in een klein plusje, leverden na een positief advies van de Kas Commissie weinig vragen op en werden bij acclamatie geaccordeerd. Wel werd door Dick Osinga naar voren gebracht dat de projectkosten, door de club gemaakt vanwege de renovatie van onze hoofdtribune, nog bij de Gemeente Groningen konden worden gedeclareerd. Ook werd aandacht gevraagd voor oudere leden, die niet digitaal vaardig waren en met de contributie-inning door Club Collect niet uit de voeten konden. Bekeken zal worden in hoeverre maatwerk mogelijk is. Verder werden Ben Buissink en Henk Dröge aan de Kas Commissie toegevoegd.

Na de pauze werd een aantal leden in de bloemetjes (van onze sponsor Bloemen Mozaïek) gezet. Allereerst waren dat de uittredende bestuursleden Robin Hofstra (secretaris) en Bart Giezen (Sponsor Commissie), evenals Dick Osinga, die al eerder was afgetreden als voorzitter maar nu ook zijn portefeuille Algemene Zaken heeft overgedragen. Vervolgens ging de vergadering akkoord met de benoeming van Mirko Arts tot secretaris. Zijn maidenspeech betrof de stand van zaken betreffende het geschil tussen de KNVB en een aantal gerenommeerde amateurverenigingen waaronder Be Quick 1887 over de licentie-eis om minimaal drie contractspelers in dienst te hebben, op straffe van puntenaftrek en/of boetes.

Daarna was er de feestelijke uitreiking van een aantal trofeeën: de Bruin Oving-pet voor meest verdienstelijke vrijwilliger aan Jan Elderman (coördinator A/B junioren) en het Tetznerkruis voor meest verdienstelijke selectiespeler aan aanvoerder Robert Talens. En als klap op de vuurpijl was daar de benoeming van Erik Joustra tot Lid van verdienste, inclusief bijbehorende versierselen.

Zoals de traditie dat wil werd de vergadering besloten met het meerstemmig zingen van het clublied.

Martin Scholtens

Lees reacties of plaats je reactie op dit artikel...

Cardio-XL V.O.F.

Cardio-XL biedt u trainingen en diensten op het gebied BHV, EHBO, VCA en reanimatie. Wij doen dit desgewenst vanuit een RI&E. Onze NRR gecertificeerde instructeurs komen uit het werkveld van de acute

Spoorlaan 5
9753 HV Haren (Gn)
Telefoon: T 050 535 23 46
Email: info@cardio-xl.nl

Digitale sponsoren