Hoofdsponsor: ING Bank / Hoofdsponsor jeugd: BBI Travel
Zondag 2 april 2017, aanvang 14.30 uur Be Quick 1887 - Quick'20 Hoofdsponsor:
Hoofdsponsor jeugd:

Be Quick for ever

Doelstelling Commissie

De commissie Be Quick for ever heeft als doel om het 'Be Quick-gevoel' en de betrokkenheid bij de vereniging van leden en oud-leden te versterken. Dit doen zij door het coördineren en toezien op de uitvoering van bestaande evenementen die veelal een lange traditie kennen binnen onze vereniging. Daarnaast stimuleert de commissie nieuwe activiteiten die bijdragen aan de binding met Be Quick.

Organisatie

Voorzitter:

 

 

Vice voorzitter:

Herman Mohrmann

050-5340343

Lid:

Niels Spuy

06-39115188

Reunistencommissie

Hans Mouwen

050-3186952

PROGRAMMA      130 jaar GSV BE QUICK 1887-2017 

Bijgewerkte informatie vanaf 20 maart  door de Cie. Be Quick For Ever

HERENSOCIËTEIT op 4 aprillaatste Soos van dit seizoen in clubhuis.

De daarop volgende bijeenkomsten in 2017: 5 sept., 3 okt., 7 nov. en 5 december.

 

GSV Be Quick 1887   vanaf 10 april 130 jaar !

       

Activiteiten in het lustrumjaar 2017

Behalve de activiteiten die elk jaar worden georganiseerd, is er een speciaal programma vanwege ons 130-jarig bestaan. Het programma wordt telkens op onderdelen nog verder uitgewerkt!

Het programma voor 2017 is inmiddels weer aangepast.

HERENDINERzaterdag 8 april Paterswoldse Meer (2 Provinciën) *

Borrel vanaf 17.00 uur.

Een schriftelijke uitnodiging gaat volgens goed gebruik naar de leden van de Tegelclub.

Overige leden, donateurs en reünisten worden per email en/of de website van BQ benaderd. Bij de viering van een lustrum is deelname altijd uitgebreid. Behalve de Tegelaars zijn de volgende heren uitgenodigd deel te nemen:

Alle leden vanaf 18 jaar, reünisten en donateurs zijn welkom. 

Vastleggen van deelname als volgt:

De kosten voor bepaalde evenementen  worden vooraf in rekening gebracht.

Het jaarlijkse Herendiner van de Tegelclub wordt sinds lange tijd alleen tijdens een lustrum open gesteld voor alle leden ( vanaf 18 jaar) en reünisten (oud-leden) en donateurs. Betaling vooraf betekent het vastleggen van deelname aan het Herendiner van zaterdag 8 april a.s. bij de 2 Provinciën aan het Paterswoldse Meer.

Betaling en het vastleggen van deelname door gebruik te maken van het volgende rekeningnummer

NL29 INGB 0001 2551 63 tnv Be Quick en met vermelding van eigen naam en programmaonderdeel  ( dus Herendiner). Herendiner € 35,-

* Voor vragen?  Bellen (0505340343) of mailen ( hmohrmann@hotmail.com).

Rondleiding Esserberg

Voor belangstellende reünisten wordt zaterdag 8 april vooraf een rondtocht op de Esserberg geregeld. ( nb de vernieuwde tribune en kleedkamers, enz.) bekeken.

Tijd van de start van de rondtocht wordt binnenkort aangegeven.

Damesdiner Afd. Tennisin april. Wordt verder uitgewerkt.

** Damesdiner (reünisten/gasten) op  8 april  wordt nader uitgewerkt.

 

Damesdiner voor de Lustrumgangers geregeld

Geschreven door Co de Heus, Eindhoven, 15-03-2017

Naast het Herendiner voor de leden van de Tegelclub, Gouden Spelders en Reünisten van Be Quick is er nu ook een DAMESDINER geregeld voor de echtgenotes van al die mannen. Dit alles in goed overleg met Herman Mohrmann, de voorzitter van de Jubileum Commissie.

We gaan ervan uit dat alle Lustrumgangers hun echtgenotes meenemen om ze deel te laten nemen aan alle festiviteiten, zoals het Damesdiner op zaterdag en de Rondvaart op zondag.

Waarom zullen de mannen alleen feesten en de Dames niet???  Vijf jaar geleden was het Damesdiner ook een groot succes en ik heb gemerkt dat al vele dames enthousiast hebben gereageerd en zich hebben aangemeld.

Men kent elkaar toch al vele jaren en je weet niet hoe het er over 5 jaar uit zal zien!!

De programmering is als volgt gedacht.

Vanaf 15.00 uur, zaterdagmiddag 8 april, aankomst van alle Reünisten (heren èn de dames) in het clubhuis ter onderlinge begroeting met koffie/thee en cake.

Daarna zal de enthousiaste heer Dick Osinga, oud voorzitter en bouwheer van de restauraties, een rondleiding verzorgen door de geheel gerenoveerde hoofdtribune en onderliggende ruimtes.

Je weet niet wat je ziet zo mooi als het is geworden. Onvergelijkbaar met het betonnen gewelf waar wij in de jaren 50 bivakkeerden...

Omstreeks 17.00 uur vertrek richting Paterswolde. De dames worden gebracht naar het geheel vernieuwde en mooi gelegen restaurant "De Rietschans" (even Googelen derietschans.nl) aan de Meerweg 221, dat op een goede steenworp afligt van restaurant "de Twee Provinciën", waar het Herendiner plaatsvindt.

De dames zullen aanzitten aan een heerlijk meergangen buffet.

Na afloop van het Herendiner (+/- 22.00 uur) gaan de betreffende heren terug naar de "De Rietschans" om zich daar bij het damesgezelschap te voegen om nog wat na te feesten...

De kosten van het Damesdiner zullen die van het Herendiner niet overschrijden en er wordt persoonlijk ter plekke na afloop afgerekend, dus men hoeft vooraf niets over te maken.

Voor diegenen die blijven overnachten is het Postillion Hotel Haren een aanrader (voordeeluitjes.nl/ak1-haren, € 29,-- voor logies met ontbijt), Emmalaan, in het verlengde van de Meerweg waardoor alles dus mooi bij elkaar ligt.

Zondagochtend, 9 april.

Gezamenlijk ontbijt in het Postillion Hotel. Daarna vertrek naar restaurant "De Twee Provinciën" (vuurtoren) voor koffie en ter voorbereiding op de traditionele rondvaart over het meer. Vertrek omstreeks 13.30 uur.

Op de boot is plaats voor 70 personen en ook de dames worden weer verwacht mee te gaan! Bij overschrijding van dit aantal is een tweede boot beschikbaar.

De afgelopen jaren is er veel veranderd op en rond het meer  en dat wordt allemaal uitgelegd. Kosten € 10, -- p.p. Ter plekke betalen kàn, als men zich van te voren even aanmeldt op onderstaand e-mailadres!!!

Na terugkomst van de rondvaart resteert het afscheid nemen van elkaar en is alles weer voorbij.

Ik zal nog veel voetbalmakkertjes uit de jaren '50 persoonlijk benaderen per e-mail of telefoon om ze enthousiast te maken om bij het lustrum te zijn!!! Nu kan het nog, over 5 jaar misschien niet meer...

Voor de logistiek is even een snelle aanmelding noodzakelijk via e-mail of telefoon wie er komen en welke dames deelnemen aan het Damesdiner en de Rondvaart.

Uw bericht het liefst zo snel mogelijk doch uiterlijk 30 maart naar:

cdeheus9@kpnmail.nl of telefoon 040.2117528.

Voor de opgave van het Herendiner zie de website van bequick1887.nl ,clubinformatiejubileumcommissie.

Tot ziens op 8 april en "heb er zin in".

Boottocht  reünisten e.a op zondag 9 april vanaf plm.14.00 bij voldoende belangstelling. Eventuele lunch vooraf bij 2 Provinciën. Zie o.a. artikel op de website van Co de Heus.

Betaling en het vastleggen van deelname door gebruik te maken van het volgende rekeningnummer NL29 INGB 0001 2551 63 tnv Be Quick onder vermelding van eigen naam en programmaonderdeel ( dus Boottocht € 10,-).

Klaverjastoernooidonderdag 13 aprilaanvang 19.30 uur, bovenzaal in ons clubhuis.

Medewerkers: Jur Bos, Arie Fokkens, Max Nijborg en Johan Spoelman( aanspreekpunt).

Zoals bekend bestaat onze club 10 april 2017 130 jaar! In het kader van diverse festiviteiten, wordt er ook een klaverjastoernooi georganiseerd voor leden van de afdeling voetbal en leden van de afdeling tennis (m/v), eventueel vergezeld van hun partner.

Het toernooi vindt plaats op donderdag 13 april a.s. in de bovenzaal van het clubhuis. Aanvang 19.30 uur.

De organisatie gaat uit van 10 tafels (40 personen) met een uitwijk- mogelijkheid naar 15 tafels (60 personen), dit laatste is ook het maximum. Er wordt uitgegaan van een even aantal spelers, zodat er geen “stilzit” behoeft te zijn.

Inschrijving voor het toernooi kan via de mail op:  bq130klaverjas@gmail.com. Indien digitale inschrijving niet tot de mogelijkheid behoort, kan er telefonisch worden ingeschreven op woensdag 15 maart a.s. tussen 19.00 en 20.00 uur bij Johan Spoelman op (050) 5348716. De sluitingsdatum van inschrijving is 26 maart a.s.

Op het toernooi wordt gespeeld totaal 3 rondes van 12 spellen en bij elke ronde wordt er op nieuw geloot.

Van de deelnemers wordt geen inschrijfgeld gevraagd, maar de consumpties zijn wel voor eigen rekening. Iedere deelnemer krijgt bij binnenkomst een consumptie kaart op naam. Uiteraard zijn er ook leuke prijzen te winnen!

We hopen op veel enthousiaste aanmeldingen en op een leuk toernooi!                                         

De klaverjas commissie  

Familiedag   woensdag 26 april ‘Familiedag’

Op de familiedag voor alle leden van jong tot oud. Over deze dag zal nog verdere uitleg verschijnen van initiatiefnemer Jente Bootsma. Het project wordt door het bestuur van Be Quick ondersteund.

AUTORALLY  donderdag 25 mei/ Hemelvaartsdag o.l.v. Jeroen Hansen

Landelijk VETERANENTOERNOOI zaterdag 3 juni

Be Quick maakt deel uit van de oudste clubs van ons land. Die clubs hebben zich verenigd in ONEC. ONEC staat voor Om en Nabij de Eeuw Clubs. Deze clubs zijn inmiddels uitgenodigd voor ons landelijk toernooi. De organisatie voor het toernooi ligt bij Arnoud Redder en Johan Kristeerius.

Voetbaltoernooizaterdag 1 juli Senioren BQ en oud-leden BQ

De organisatie ligt bij Hans Mouwen en Niels Spuij.

TennistoernooiBe Quick-Open 26 juni t/m 2 juli

De organisatie ligt bij Niels Spuij e.a.

 Volg de website van BQ !

 

Wander Groningen

Wander Groningen is de officiƫle Kia en Opel dealer voor Groningen en omstreken. Op onze vestiging staat een enthousiast team van professionals klaar om u en uw auto van de beste service te voorzien.

Rostockweg 12
9723 HG Groningen
Telefoon: 050 588 5600
Email: info@wander.nl

Digitale sponsoren